ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โทร. 023731473-4
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกซ้อมกีฬาภายใน "เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2565 ช่วงปิดภาคเรียน 27 ก.ย. 65
ปฏิทินกำหนดการและแนวปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล 12 เม.ย. 65 - 17 เม.ย. 66 21 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 31 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) 08 ก.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 29 มิ.ย. 65
รายละเอียดกิจกรรม TUN Smart Knowledge 10 มิ.ย. 65
ระบบสมัครชุมนุม (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม) 04 มิ.ย. 65
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) 27 ก.ย. 65
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 22 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 21 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง งานจ้างทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 16 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) 13 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 65
จดหมายข่าว
รับโล่ประกาศกียรติคุณ สภาผู้ปกครอง และครูแห่งประเทศไทย
นักเรียนเรายอด : ชมรมอีสปอร์ต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กิจกรรม "สานสายใยมุทิตาจิต ตากศิษย์เตรียมฯน้อม"
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และประดับบ่าลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1
กิจกรรมลูกเตรียมฯน้อม เตรียมพร้อมสู่รั้ว มหาวิทยาลัย
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
ผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
งานสารสนเทศ
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ