ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โทร. 023731473-4
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 26 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 65 26 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 12 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 09 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 09 พ.ค. 65
แจ้งกลุ่มไลน์นักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565 04 พ.ค. 65
กำหนดการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 02 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 29 เม.ย. 65
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว 27 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว 23 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ภาษาไทย และ สังคมฯ ) 19 พ.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร 18 พ.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อประกอบการศูนย์ให้บริการล้างภาชนะและอุปกรณ์ 18 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย 09 พ.ค. 65
ประกาศ ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย 06 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประการเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 13 ร้าน 05 พ.ค. 65
จดหมายข่าว
“กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ”
“ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์”
“นักเรียนเรายอด : เด็กชายเทพพิทักษ์ ไกรยะฝ่าย”
“ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน”
“อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ”
“นักเรียนเรายอด : นางสาวพิชย์ญา หวังธำรงวิทย์ ”
ผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
งานสารสนเทศ
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ