โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นางสาวสีนวล มรุตกรกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์