ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 2371) 16 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติการรับใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและสมาคมฯ (อ่าน 845) 08 พ.ย. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ม.ปลาย เข็มที่ 2 (อ่าน 757) 02 พ.ย. 64
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4988) 01 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 1444) 29 ต.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 6479) 28 ต.ค. 64
แจ้งสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2849) 30 ก.ย. 64
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 701) 27 ส.ค. 64
ขอแจ้งยกเลิก รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Australian Mathematics Competition ประจำปี 2564 (อ่าน 295) 06 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงหลังกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ภายในต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 2786) 05 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 8) (อ่าน 272) 04 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 7) (อ่าน 328) 27 ก.ค. 64
การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สอบออนไลน์) (อ่าน 2409) 23 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กิจกรรม One-week School Break (อ่าน 435) 19 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 315) 12 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังพบผู้ติดเชื้อ (ฉบับที่ 6) (อ่าน 376) 01 ก.ค. 64
ประกาศจากงานรักษาดินแดน (27 มิ.ย. 2564) (อ่าน 491) 27 มิ.ย. 64
กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 941) 22 มิ.ย. 64
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Australian Mathematics Competition ประจำปี 2564 (อ่าน 409) 19 มิ.ย. 64
การรับใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1573) 10 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงิน (อ่าน 575) 03 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 2505) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 1343) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 863) 31 พ.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3564) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4139) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5537) 30 พ.ค. 64
ประกาศ สพม.กท 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1721) 28 พ.ค. 64
รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7888) 27 พ.ค. 64
รายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10104) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 30013) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8999) 24 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 2073) 21 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินศักยภาพนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2436) 21 พ.ค. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 15509) 17 พ.ค. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4287) 17 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดการคัดเลือก แนวปฏิบัติ และรายชื่อนักเรียนม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์ประเมินศักยภาพฯ (อ่าน 1262) 14 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5172) 14 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1720) 12 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 16144) 07 พ.ค. 64