ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล (TUN Digital Learning Platform) (อ่าน 735) 01 เม.ย. 63
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนและปรับระดับพื้นที่ต่ำ (อ่าน 67) 31 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 72) 30 มี.ค. 63
The Recruitment of a Foreigner as an English Teacher in English Program (อ่าน 202) 27 มี.ค. 63
ประกาศ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการรับนักเรียน ม.4 (IP)(เพิ่มเติม) (อ่าน 528) 26 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การประเมินศักยภาพนักเรียนม.3 (เดิม) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2563 (อ่าน 1536) 25 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) (อ่าน 581) 25 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 158) 24 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก น.ร. ม. 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบที่ 4) (อ่าน 896) 23 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.4 ปี 2563 ห้องเรียนพิเศษ International Program (เพิ่มเติม) (อ่าน 1109) 20 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 (อ่าน 1751) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (มาตราการเร่งด่วน) (อ่าน 1980) 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ให้น.ร.ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ม.1 ปี 2563 ห้องเรียนพิเศษ EP ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่ (อ่าน 878) 17 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ให้น.ร.ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ม.1 ปี 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ลำดับสำรองไปรายงานตั (อ่าน 879) 17 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องงานประกันคุณภา (อ่าน 186) 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 761) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 535) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 433) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ International Program (อ่าน 466) 16 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก น.ร. ม. 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบที่ 3) (อ่าน 1335) 16 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ : The Recruitment of Foreign Teacher (4 positions) (อ่าน 178) 14 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับมอบตัวนักเรียนและรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 1562) 13 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก น.ร. ม. 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบที่ 2) และการยื่นใบสมัครรอบที่ 3 (อ่าน 2759) 12 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ให้น.ร.ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ม.1 ปี 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ลำดับสำรองไปรายงานตั (อ่าน 1287) 12 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ให้น.ร.ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ม.1 ปี 2563 ห้องเรียนพิเศษ EP ลำดับสำรองไปรายงานตัว (อ่าน 1022) 12 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ให้น.ร.ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ม.4 ปี 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ลำดับสำรองไปรายงานตั (อ่าน 1023) 12 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ IP (อ่าน 1789) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 3018) 11 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 264) 10 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติชาวจีน ชาวญี่ปุ่น ชาวฝรั่งเศส (อ่าน 294) 10 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 8298) 10 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ EP (อ่าน 6148) 10 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 3543) 09 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก น.ร. ม. 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4525) 09 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการยืนยันสิทธิ์และการยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ม.3 (เดิม) (อ่าน 1619) 06 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื่อโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 670) 06 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีรการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห (อ่าน 306) 05 มี.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) (อ่าน 420) 04 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 5520) 04 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID–19) (อ่าน 502) 29 ก.พ. 63