ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจ (อ่าน 599) 26 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อให้บริการศูนย์ล้างภาชนะ (อ่าน 475) 26 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการ (อ่าน 773) 26 เม.ย. 62
ข้อมูลที่ควรทราบ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (อ่าน 1662) 19 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 900) 10 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 668) 10 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อให้บริการศูนย์ล้างภาชนะและอุปกรณ์ (อ่าน 518) 10 เม.ย. 62
ประกาศเรียก น.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องปกติ(ในเขต) (อ่าน 1424) 10 เม.ย. 62
ประกาศเรียก น.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อม.1ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 1072) 10 เม.ย. 62
ประกาศ สพม.2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1297) 10 เม.ย. 62
ประกาศเรียก น.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องปกติ(นอกเขต) (อ่าน 2093) 10 เม.ย. 62
คะแนนการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1ปีการศึกษา2562ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2364) 09 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.1ปีการศึกษา2562ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 2855) 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.4ปีการศึกษา2562 (อ่าน 3281) 05 เม.ย. 62
ประกาศเรียก น.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1579) 04 เม.ย. 62
Announcement of Japanese Teacher Selection (อ่าน 697) 04 เม.ย. 62
ประกาศเรียก น.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2935) 04 เม.ย. 62
ประกาศเรียก น.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อม.4 ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษ IP รอบ 2 (อ่าน 1312) 04 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน (ลำดับสำรอง) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4ปีการศึกษา2562ประเภทห้องเรี (อ่าน 2838) 03 เม.ย. 62
ประกาศเรียก น.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อม.4 ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษ IP รอบ 2 (อ่าน 1113) 03 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4ปีการศึกษา2562ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 3144) 03 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกน.ร.เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2562ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 7202) 02 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกน.ร.(ลำดับสำรอง)เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2562ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 5539) 02 เม.ย. 62
ประกาศเรียก น.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อม.4 ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษ IP รอบ 2 (อ่าน 1686) 30 มี.ค. 62
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ทั่วไป) (อ่าน 1884) 29 มี.ค. 62
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 3160) 29 มี.ค. 62
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 3193) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ IP (รอบสอง) (อ่าน 1516) 28 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3(เดิม)ที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 (อ่าน 2178) 27 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนทั่วไปเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1906) 27 มี.ค. 62
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IP (รอบ 2) (อ่าน 782) 26 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4 ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 935) 26 มี.ค. 62
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1381) 26 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินศักยภาพนักเรียนม.3เดิมเข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 (อ่าน 1605) 26 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 770) 25 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 949) 23 มี.ค. 62
แบบคำร้องของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2468) 22 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.1ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 1205) 22 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.1ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษEnglish Pro (อ่าน 1128) 22 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 1010) 22 มี.ค. 62