ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ทั่วไป) (อ่าน 1692) 29 มี.ค. 62
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ในเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 2948) 29 มี.ค. 62
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ นอกเขตพื้นที่บริการ (อ่าน 2930) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ IP (รอบสอง) (อ่าน 1327) 28 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3(เดิม)ที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 (อ่าน 1959) 27 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนทั่วไปเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1691) 27 มี.ค. 62
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IP (รอบ 2) (อ่าน 628) 26 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4 ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 761) 26 มี.ค. 62
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1177) 26 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินศักยภาพนักเรียนม.3เดิมเข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 (อ่าน 1445) 26 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 610) 25 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 798) 23 มี.ค. 62
แบบคำร้องของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2223) 22 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.1ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 1034) 22 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.1ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษEnglish Pro (อ่าน 929) 22 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อม.4ปีการศึกษา2562 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 849) 22 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง การประเมินศักยภาพนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 943) 21 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3(เดิม)ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.4ห้องเรียนปกติ(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 2132) 19 มี.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 3693) 19 มี.ค. 62
The Recruitment of Foreign Teachers (French Teacher ) (อ่าน 382) 18 มี.ค. 62
The Recruitment of Foreign Teachers (Japanese Teacher ) (อ่าน 290) 18 มี.ค. 62
The Recruitment of Foreign Teachers (English Teacher and Mathematics Teacher) (อ่าน 419) 18 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1021) 15 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ (อ่าน 1363) 15 มี.ค. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 898) 15 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ (อ่าน 1206) 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 (เดิม)ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4ห้องเรียนปกติ ตามโครงสร้างแผนก (อ่าน 71) 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 357) 14 มี.ค. 62
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (อ่าน 218) 14 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ (อ่าน 2317) 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1569) 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษ International Pro (อ่าน 1667) 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ (อ่าน 1975) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนสำรองคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 2191) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนสำรองคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1620) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนสำรองคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1586) 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8986) 09 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1800) 01 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติภาษาจีน (อ่าน 725) 01 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงา่นโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 672) 01 มี.ค. 62