ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง การประเมินศักยภาพนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1130) 21 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3(เดิม)ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.4ห้องเรียนปกติ(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 2319) 19 มี.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 4150) 19 มี.ค. 62
The Recruitment of Foreign Teachers (French Teacher ) (อ่าน 521) 18 มี.ค. 62
The Recruitment of Foreign Teachers (Japanese Teacher ) (อ่าน 415) 18 มี.ค. 62
The Recruitment of Foreign Teachers (English Teacher and Mathematics Teacher) (อ่าน 581) 18 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1190) 15 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ (อ่าน 1542) 15 มี.ค. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1107) 15 มี.ค. 62
ประกาศเรียกน.ร.บัญชีรายชื่อสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ (อ่าน 1384) 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 (เดิม)ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4ห้องเรียนปกติ ตามโครงสร้างแผนก (อ่าน 116) 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 498) 14 มี.ค. 62
ประการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (อ่าน 339) 14 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ (อ่าน 2539) 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1755) 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษ International Pro (อ่าน 1819) 13 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา2562ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศ (อ่าน 2132) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนสำรองคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 2393) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนสำรองคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1799) 13 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนสำรองคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1752) 13 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9582) 09 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1999) 01 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติภาษาจีน (อ่าน 873) 01 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงา่นโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 832) 01 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4256) 24 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่องรับสมัครคนสวนและช่างทั่วไป (อ่าน 588) 11 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 783) 07 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (อ่าน 639) 07 ก.พ. 62
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 6498) 02 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 (อ่าน 686) 30 ม.ค. 62
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 3110) 30 ม.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร (อ่าน 3186) 30 ม.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 3402) 30 ม.ค. 62
เรื่อง ขอเลื่อนการสอนเสริมวันเสาร์ (โครงการพัฒนาความรู้สู่อัจฉริยะ Smart Knowledge Sustainable : SKS (อ่าน 735) 30 ม.ค. 62
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ International Program (อ่าน 2717) 30 ม.ค. 62
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 503) 28 ม.ค. 62
แผนการรับนักเรียน และเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5059) 24 ม.ค. 62
ประกาศผลคะแนนทดสอบความรู้ (Pre-test ม.1) ประจำปีการศึษา 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 6279) 24 ม.ค. 62
ประกาศผลคะแนนทดสอบความรู้ (Pre-test ม.1) ประจำปีการศึษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 3222) 24 ม.ค. 62
ประกาศผลคะแนนทดสอบความรู้ (Pre-test ม.1) ประจำปีการศึษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 4870) 24 ม.ค. 62