แบบฟอร์มการวางแผนการเรียนรู้
รายละเอียดแบบฟอร์มการวางแผนการเรียนรู้
(ว หลักสูตร 01) แบบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.05 KB
(ว หลักสูตร 02) ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.37 KB
(ว หลักสูตร 03) โครงสร้างรายวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.01 KB
(ว หลักสูตร 04) โครงการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.59 KB
(ว หลักสูตร 05) แผนการจัดการเรียนรู้ - รายหน่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.53 KB
(ว หลักสูตร 06) แผนการจัดการเรียนรู้ - แผนรายคาบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308.5 KB
(ว นิเทศ 02) แบบนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.47 KB