ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โทร. 023731473-4
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำรายวิชา 26 พ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 13 พ.ย. 65
แนวปฏิบัติและรายชื่อนักเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ TUN Smart Knowledge ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 11 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “เบญจรงค์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 04 พ.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ TUN Smart Knowledge 04 พ.ย. 65
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 03 พ.ย. 65
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 29 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกซ้อมกีฬาภายใน "เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2565 ช่วงปิดภาคเรียน 27 ก.ย. 65
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (จนท.วิชาการ และ ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ) 30 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ) 30 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างภาษาไทย, ครูจ้างสังคมฯ, คนสวน) 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 08 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 01 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 19 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 65
จดหมายข่าว
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
งานสารสนเทศ
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ