ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โทร. 023731473-4
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ | EST TRIAMNOM 2566 30 ม.ค. 66
เชิญชวนนักเรียน ป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวาวศาสตร์ วาดศิลป์ จากจินตนาการสู่ชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต จิตสาธารณะ ปีการศึกษา 2565 15 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 10 ม.ค. 66
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 05 ม.ค. 66
การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 23 ธ.ค. 65
กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ “Excellent Student Test : EST TRIAMNOM 66 13 ธ.ค. 65
รายละเอียดการแข่งขันกิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70 11 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 09 ธ.ค. 65
ข่าวการรับนักเรียน 2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (T-AI) 01 ก.พ. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (T-AI) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (International Program: IP) 30 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ 17 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 17 ม.ค. 66
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ งานการเงิน) 30 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาสังคมศึกษา) 27 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องสำนักงานและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) 24 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน และ คนช่างไฟฟ้าฯ) 24 ม.ค. 66
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ IP (รายวิชาสังคมฯ) 19 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ GENERAL SCIENCE & STEM และจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ม.ค. 66
The Recruitment of a Social Studies Teacher 05 ม.ค. 66
จดหมายข่าว
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​
ร่วมประชุมกับผู้แทน AFS ประเทศไทย
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
"การสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศส (DELF Scolaire A1) ตามกรอบมาตรฐาน CECRL ของสหภาพยุโรป"
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 สังคมศึกษาฯ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 กิจกรรม​พัฒนา​ผู้เรียน​
ผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
งานสารสนเทศ
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส