ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โทร. 023731473-4
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) 08 ก.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 29 มิ.ย. 65
รายละเอียดกิจกรรม TUN Smart Knowledge 10 มิ.ย. 65
ระบบสมัครชุมนุม (เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม) 04 มิ.ย. 65
การเลือกชุมนุมของนักเรียนที่ยังไม่เลือกชุมนุม 02 มิ.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ "TUN SMART KNOWLEDGE" 30 พ.ค. 65
การเรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2565 30 พ.ค. 65
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า) 18 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า) 18 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) 15 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ (สอนรายวิชาคณิตศาสตร์) 27 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) 26 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ (สอนรายวิชาคณิตศาสตร์) 25 ก.ค. 65
จดหมายข่าว
“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม”
กิจกรรมอาสาเพื่อสังคม (IP Social Contribution 2022)
นักเรียนเรายอด : นายเทพพิทักษ์ ไกรยะฝ่าย
นักเรียนเรายอด : นางสาวธวัลรัตน์ กวีก้องเกียรติ
ทอดผ้าป่าการศึกษา “39 ปี ศรัทธาสิทธัตถะมหามุนี บารมีแห่งพระเกี้ยว”
“ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ผู้บริหาร

นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
งานสารสนเทศ
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ