ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาการ (อ่าน 76) 19 เม.ย. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนน้อมเกล้า 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 63) 07 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 152) 12 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 39 ชุด (อ่าน 158) 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Virtual Smart Classroom พร้อมติดตั้ง (อ่าน 132) 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเฟื่องฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมพื้น (อ่าน 191) 15 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 39 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 170) 09 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Virtual Smart Classroom พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 152) 09 ก.พ. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Virtual Smart Classroom พร้อมติดตั้ง (อ่าน 187) 02 ก.พ. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 39 ชุด (อ่าน 171) 02 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเฟื่องฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอเนกประสงค์ ด้วย (อ่าน 193) 01 ก.พ. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเฟื่องฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอเนกประสงค์ (อ่าน 182) 26 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และพัฒนาคุณธรรม นักเรียน ม.1-6 (อ่าน 406) 01 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1-6 (อ่าน 399) 26 พ.ย. 63