ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพ (อ่าน 10) 30 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ (อ่าน 14) 30 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพ (อ่าน 73) 25 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ช่างไฟฟ้า และช่างทั่วไป (อ่าน 81) 17 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ งานประกันคุณภาพ (อ่าน 170) 09 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ช่างไฟฟ้า และช่างทั่วไป (อ่าน 112) 29 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 133) 07 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ช่างไฟฟ้า และช่างทั่วไป (อ่าน 118) 07 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 142) 20 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า และช่างทั่วไป (อ่าน 126) 20 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ช่างไฟฟ้า และช่างทั่วไป (อ่าน 86) 19 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า และช่างทั่วไป (อ่าน 84) 16 ส.ค. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 49) 13 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ช่างไฟฟ้า และช่างทั่วไป (อ่าน 70) 08 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า และช่างทั่วไป (อ่าน 110) 29 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 128) 18 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้ากน้าที่ธุรการงานบุคคล (อ่าน 161) 18 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล (อ่าน 162) 14 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 161) 07 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ช่างไฟฟ้า และช่างทั่วไป (อ่าน 125) 07 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ช่างทั่วไป และพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 176) 02 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล (อ่าน 213) 31 พ.ค. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 228) 27 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัคร ช่างไฟฟ้า ช่างทั่วไป และพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 193) 25 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนน้อมเกล้า 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 261) 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 406) 06 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเช่าสถานที่เพื่อประกอบการศูนย์ให้บริการล้างภาชนะและอุปกรณ์ (อ่าน 468) 21 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนน้อมเกล้า 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 248) 21 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาการ (อ่าน 341) 19 เม.ย. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารเรียนน้อมเกล้า 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 296) 07 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 383) 12 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 39 ชุด (อ่าน 360) 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Virtual Smart Classroom พร้อมติดตั้ง (อ่าน 324) 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเฟื่องฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมพื้น (อ่าน 368) 15 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 39 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 342) 09 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Virtual Smart Classroom พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 328) 09 ก.พ. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Virtual Smart Classroom พร้อมติดตั้ง (อ่าน 331) 02 ก.พ. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ และอุปกรณ์ จำนวน 39 ชุด (อ่าน 315) 02 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเฟื่องฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอเนกประสงค์ ด้วย (อ่าน 350) 01 ก.พ. 64
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารเฟื่องฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอเนกประสงค์ (อ่าน 341) 26 ม.ค. 64