ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 20) 27 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 90) 23 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ภาษาไทย และ สังคมฯ ) (อ่าน 96) 19 พ.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (อ่าน 79) 18 พ.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อประกอบการศูนย์ให้บริการล้างภาชนะและอุปกรณ์ (อ่าน 53) 18 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 131) 09 พ.ค. 65
ประกาศ ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 195) 06 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประการเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 13 ร้าน (อ่าน 222) 05 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อประกอบการศูนย์ให้บริการล้างภาชนะและอุปกรณ์ (อ่าน 103) 05 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ IP (รายวิชาภาษาอังกฤษ) (อ่าน 101) 03 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 148) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 147) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 99) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 66) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 76) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 93) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 80) 25 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาภาษาอังกฤษ) (อ่าน 88) 22 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 97) 21 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน (งานพัสดุ) (อ่าน 81) 19 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น) (อ่าน 95) 18 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 116) 11 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 132) 11 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (อ่าน 110) 07 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (อ่าน 95) 07 เม.ย. 65
The Recruitment of Foreign Teachers (English teacher) (อ่าน 80) 07 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาภาษาอังกฤษ และเคมี) (อ่าน 97) 05 เม.ย. 65
The Recruitment of Foreign Teachers (English teacher) (อ่าน 129) 01 เม.ย. 65
ประกาศ รื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 149) 01 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 171) 30 มี.ค. 65
The Recruitment of a Foreigner as an English/Social Studies Teacher in English Program (อ่าน 114) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 97) 30 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างพนักงานขับรถโรงเรียน (อ่าน 96) 29 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 111) 29 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 205) 27 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 180) 27 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 260) 27 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน (อ่าน 187) 27 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (วิชาภาษาอักกฤษ และวิชาเคมี) (อ่าน 114) 26 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น) (อ่าน 92) 23 มี.ค. 65