ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) (อ่าน 15) 27 ก.ย. 65
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 37) 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 39) 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 49) 22 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 44) 21 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง งานจ้างทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 84) 16 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) (อ่าน 92) 13 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 135) 29 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 145) 22 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 129) 19 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 136) 18 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 147) 18 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) (อ่าน 163) 15 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 195) 02 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ (สอนรายวิชาคณิตศาสตร์) (อ่าน 215) 27 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) (อ่าน 219) 26 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ (สอนรายวิชาคณิตศาสตร์) (อ่าน 127) 25 ก.ค. 65
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 122) 20 ก.ค. 65
The Recruitment of Foreign Teachers (International Program) (อ่าน 170) 08 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 212) 29 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (จนท.งานอนามัย รร.) (อ่าน 258) 27 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (จนท.งานอนามัย รร.) (อ่าน 224) 21 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) (อ่าน 322) 09 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน (อ่าน 313) 08 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ภาษาไทย ) (อ่าน 289) 06 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ภาษาไทย และ สังคมฯ ) (อ่าน 271) 06 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (จนท.งานอนามัย, แม่บ้าน, ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 289) 06 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 319) 27 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 330) 23 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ภาษาไทย และ สังคมฯ ) (อ่าน 349) 19 พ.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (อ่าน 238) 18 พ.ค. 65
ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อประกอบการศูนย์ให้บริการล้างภาชนะและอุปกรณ์ (อ่าน 180) 18 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 267) 09 พ.ค. 65
ประกาศ ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 336) 06 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประการเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 13 ร้าน (อ่าน 382) 05 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อประกอบการศูนย์ให้บริการล้างภาชนะและอุปกรณ์ (อ่าน 232) 05 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ IP (รายวิชาภาษาอังกฤษ) (อ่าน 209) 03 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 260) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 245) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 215) 29 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 170) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 174) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 191) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 196) 25 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาภาษาอังกฤษ) (อ่าน 187) 22 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาไทย (อ่าน 198) 21 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน (งานพัสดุ) (อ่าน 177) 19 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น) (อ่าน 190) 18 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 207) 11 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 239) 11 เม.ย. 65