ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การสอนชดเชยวันหยุด (อ่าน 331) 31 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบและอุปกรณ์ จำนวน 204 ชุด (อ่าน 61) 29 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อให้บริการศูนย์ล้างภาชนะและอุปกรณ์ ปีการศึกษา (อ่าน 52) 29 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 65) 29 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 58) 29 ก.ค. 63
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบและอุปกรณ์ จำนวน 204 ชุด (อ่าน 105) 21 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อให้บริการศูนย์ล้างภาชนะและอุปกรณ์ ประจำปีการศึกษา 256 (อ่าน 86) 17 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร จำนวน 5 ร้าน (อ่าน 126) 17 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 87) 17 ก.ค. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (2564-2 (อ่าน 219) 14 ก.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ 2564 - 2565) (อ่าน 205) 12 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร และห้องน้ำ (อ่าน 133) 03 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 324) 01 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 212) 01 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกรายชื่อนักเรียนลำดับสรองการสอบเข้าศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 407) 01 ก.ค. 63
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 30 มิ.ย. 63) (อ่าน 14) 30 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียน ตารางเรียน และคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาค 1/63 ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 21540) 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค (อ่าน 2147) 26 มิ.ย. 63
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื (อ่าน 29) 25 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 305) 23 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร จำนวน 5 ร้าน (อ่าน 239) 23 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร และห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (อ่าน 126) 23 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก......สหกรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 525) 22 มิ.ย. 63
เรื่อง....การรับชุดพละ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 390) 22 มิ.ย. 63
ประกาศ สพม.2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1438) 19 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ให้ น.ร.ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 สำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (อ่าน 832) 18 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 202) 18 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ให้ น.ร.ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 สำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (อ่าน 743) 18 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินศักยภาพเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรีย (อ่าน 1098) 17 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และรับมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 (อ่าน 1041) 17 มิ.ย. 63
ประกาศ กำหนดการ แนวปฏิบัติ และรายชื่อนักเรียนม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าประเมินศักยภาพเพื่อเปลี่ยนแผน (อ่าน 982) 16 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ให้ น.ร.ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 สำรองมารายงานตัว (เพิ่มเติม) (อ่าน 826) 15 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องงานประกันคุณภา (อ่าน 203) 15 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2150) 14 มิ.ย. 63
ประกาศ การยื่นความประสงค์เปลี่ยนโครงสร้างฯ ม.4 ปี 2563 ของ ม.3 (เดิม) (อ่าน 1076) 14 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ให้ น.ร.ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 สำรองมารายงานตัว (อ่าน 563) 14 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ให้ น.ร.ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปี 63 ประเภทในเขตฯ สำรองมารายงานตัว (เพิ่มเต (อ่าน 946) 13 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ให้ น.ร.ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปี 63 ประเภทนอกเขตฯ สำรองมารายงานตัว (เพิ่มเ (อ่าน 806) 13 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1919) 12 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ให้ น.ร.ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปี 2563 ประเภทนอกเขตฯ ลำดับสำรองมารายงานตัว (อ่าน 902) 12 มิ.ย. 63