ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ แนวปฏิบัติ และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 131) 25 พ.ค. 63
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 917) 21 พ.ค. 63
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1217) 21 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless Network) (อ่าน 91) 19 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 76) 18 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 2888) 16 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1654) 14 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless Network) (อ่าน 405) 07 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7089) 01 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4202) 01 พ.ค. 63
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 โครงการ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (อ่าน 519) 30 เม.ย. 63
ประกาศเลื่อนการประเมินศักยภาพนักเรียน ม.3 (เดิม) (อ่าน 457) 30 เม.ย. 63
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless Network) (อ่าน 210) 28 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดการ แนวปฏิบัติและรายชื่อ ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินศักยภาพ เข้า ม.4 (อ่าน 1394) 23 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.4 โครงการ Education Hub หลักสูตรนานาชาติ (IP) (อ่าน 674) 23 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนและปรับระดับพื้นที่ต่ำ (อ่าน 189) 20 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ครูชาวจีน ครูชาวญี่ปุ่นและครูชาวฝรั่ง (อ่าน 480) 08 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนและปรับระดับพื้นที่ต่ำ (อ่าน 226) 08 เม.ย. 63
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล (TUN Digital Learning Platform) (อ่าน 1665) 01 เม.ย. 63
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนและปรับระดับพื้นที่ต่ำ (อ่าน 209) 31 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 239) 30 มี.ค. 63
The Recruitment of a Foreigner as an English Teacher in English Program (อ่าน 430) 27 มี.ค. 63
ประกาศ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการรับนักเรียน ม.4 (IP)(เพิ่มเติม) (อ่าน 1047) 26 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การประเมินศักยภาพนักเรียนม.3 (เดิม) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2563 (อ่าน 2195) 25 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) (อ่าน 868) 25 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 271) 24 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก น.ร. ม. 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบที่ 4) (อ่าน 1219) 23 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.4 ปี 2563 ห้องเรียนพิเศษ International Program (เพิ่มเติม) (อ่าน 1474) 20 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 (อ่าน 1970) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (มาตราการเร่งด่วน) (อ่าน 2771) 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ให้น.ร.ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ม.1 ปี 2563 ห้องเรียนพิเศษ EP ลำดับสำรองไปรายงานตัว (เพิ่ (อ่าน 1122) 17 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ให้น.ร.ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ม.1 ปี 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ลำดับสำรองไปรายงานตั (อ่าน 1129) 17 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องงานประกันคุณภา (อ่าน 260) 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 1037) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 792) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 683) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ International Program (อ่าน 628) 16 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก น.ร. ม. 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบที่ 3) (อ่าน 1574) 16 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ : The Recruitment of Foreign Teacher (4 positions) (อ่าน 279) 14 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับมอบตัวนักเรียนและรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 1788) 13 มี.ค. 63