ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางจงกล นุ่มไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Jonkol6365
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,15:02  อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
รายละเอียดผลงาน
https://drive.google.com/file/d/1rAJBMYpDXCIMxAGuWL-3Qcx4WlLAOxv2/view?usp=sharing

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,15:02   อ่าน 11 ครั้ง