กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกชพรรณ เพ็ชรดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0972438480
อีเมล์ : giffy9117@gmail.com
ที่อยู่ :
449/17 หมู่บ้านพร้อมพัฒน์ไพร์ม ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก
2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 บจก.แม็คเอ็ดดูเคชั่น เจ้าหน้าที่วิชาการ
2556 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ครูอัตราจ้าง
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล