กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดารุณี มะลิวัน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0633892463
อีเมล์ : daruneeza1@hotmail.com
ที่อยู่ :
8/97 หมู่ที่ 12 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย
2549 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
2552 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 โรงเรียนปัญจทรัพย์มีนบุรี ครูอัตราจ้าง
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล