กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุนิสา เพ็งชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0990936245
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
22 หมู่บ้านชนบท ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 192 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม อาจารย์ 2 ระดับ 6
2554 โรงเรียนนาบอน ครูชำนาญการ
2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล