ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub โปรแกรมนานาชาติ (International Program)
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program)
 
  • ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program)
     [คลิก]
  • ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Program)
     [คลิก]

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 1960 ครั้ง