ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การสอนชดเชยวันหยุด
ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    เรื่อง   การสอนชดเชยวันหยุด
                                     -------------------------------------------------------------
เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีวันหยุดทางราชการ ดังนี้
             -  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563   เป็นวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นวันหยุดชดเชย
                 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
             -  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563   เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             -   วันพุธที่ 12  สิงหาคม 2563   เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
                 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ
          จึงทำให้นักเรียนมีเวลาเรียนขาดไป 3 วัน เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามหลักสูตร 
ดังนั้น  ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จึงได้กำหนดการเรียนการสอนชดเชยแบบ Online
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 331 ครั้ง