ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียน ตารางเรียน และคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาค 1/63 ในสถานการณ์ COVID-19
ตาามประกาศโรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น โรงเรียนขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 
1. ประกาศโรงเรียน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2563 [ดาวน์โหลด]
 

2. รายชื่อนักเรียน (กลุ่ม A/กลุ่ม B) 
ชั้น ม.1 [คลิก]
ชั้น ม.2 [คลิก]
ชั้น ม.3 [คลิก]
ชั้น ม.4 [คลิก]
ชั้น ม.5 [คลิก]
ชั้น ม.6 [คลิก]
3. ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 (ฉบับที่ 2)
ชั้น ม.1 [คลิก]
ชั้น ม.2 [คลิก]
ชั้น ม.3 [คลิก]
ชั้น ม.4 [คลิก]
ชั้น ม.5 [คลิก]
ชั้น ม.6 [คลิก]
4. คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 / 2563 ในสถานการณ์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ดาวน์โหลด]
 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 16758 ครั้ง