ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การประเมินศักยภาพนักเรียนม.3 (เดิม) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 2563
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง
การประเมินศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

1. นักเรียนพิมพ์ใบสมัครเข้ารับการประเมินศักยภาพจากเว็บไซต์ www.tun.ac.th และกรอกใบสมัครด้วยลายมือให้ครบถ้วน จากนั้นถ่ายภาพเพื่อแนบเป็นหลักฐานในแบบฟอร์ม พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวนักเรียน
 
2. นักเรียนยื่นใบสมัครผ่านระบบอีเมลของโรงเรียน (@tun.ac.th)

3. ให้นักเรียนที่ยื่นใบสมัครติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.tun.ac.th อย่างใกล้ชิด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,15:33   อ่าน 2530 ครั้ง