ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก น.ร. ม. 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 (รอบที่ 4)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือก น.ร. ม. 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4
ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4)
-----------------------------------------------
การยืนยันสิทธิ์ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

1. นักเรียนเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบอีเมลของโรงเรียน (@tun.ac.th) ของตนเองเท่านั้น

แนะนำวิธีการยืนยันสิทธิ์: https://youtu.be/sm-Z5X2Qk5k
หลักฐานที่ต้องอัพโหลด: ภาพถ่ายของบัตรประจำตัวนักเรียน

2. หากนักเรียนยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 4 จะถือว่าสละสิทธิ์โครงสร้างแผนการเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 (ถ้ามี)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2563,19:17   อ่าน 1562 ครั้ง