ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทดสอบความรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1)

การรับสมัคร    รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

                       1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ

                            1.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

                            1.2 ห้องเรียนพิเศษ English Program

                       2. ประเภทห้องเรียนปกติ

กำหนดการรับสมัคร    

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่  25 พฤศจิกายน 2562 – วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันที่  5 , 10 , 28 - 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 1 มกราคม 2563) 

สามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tun.ac.th)

 

ค่าสมัคร         ประเภทละ 300 บาท

สถานที่รับสมัคร          ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 12056 ครั้ง