ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เรื่อง  ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

*************************************

 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนของนักเรียน [คลิก]
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนของนักเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 2.00 ขึ้นไป [คลิก]
ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ [คลิก]
ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ [คลิก]
ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤา ภาษาไทย และสังคมศึกษา [คลิก]
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน [คลิก]

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 5746 ครั้ง