ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Suphasetthawut@tun.ac.th
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,18:18  อ่าน 38 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น รายวิชาการงานอาชีพ 3 รห้สวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนที่ 9 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ 5Es
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 418.47 KB

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,18:18   อ่าน 38 ครั้ง