ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Suphasetthawut@tun.ac.th
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,18:00  อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการทำงานตามแนวคิดซิมป์สัน หน่วยการเรียนรู้สนุกกับงานประดิษฐ์ของตกแต่ง รายวิชาการงานอาชีพ 3 รหัสวิชา ง23101 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87 KB

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,18:00   อ่าน 39 ครั้ง