ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศริญญา นาคจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0628500223
อีเมล์ : sarinya.nak@tun.ac.th
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,20:25  อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้รายวิชา โครงงานประยุกต์ รหัสวิชา ว30283 ระดับชั้น ม.6
รายละเอียดผลงาน
https://drive.google.com/file/d/1vGNyg3xVOF1EIAC_qcv6WuNIR5qtVp6f/view?usp=sharing
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,20:25   อ่าน 39 ครั้ง