กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชื่นหทัย จริยประภาพันธ์ุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาและวรรณกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0949681469
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
2/62 ลีฟวิ่งเพลสคอนโดฯ ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 157 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดท่าเรือ
2522 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนระยองวิทยาคม
2524 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม
2529 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2548 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 โรงเรียนวัดห้วยกระเจา อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครู
2536 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู
2543 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล