ข่าวการรับนักเรียน 2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (T-AI) (อ่าน 18) 01 ก.พ. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) (อ่าน 488) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 803) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (อ่าน 305) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (T-AI) (อ่าน 225) 30 ม.ค. 66
การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (International Program: IP) (อ่าน 194) 30 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 2352) 17 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (อ่าน 764) 17 ม.ค. 66