ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ งานการเงิน) (อ่าน 22) 30 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาสังคมศึกษา) (อ่าน 31) 27 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องสำนักงานและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) (อ่าน 150) 24 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่การเงิน และ คนช่างไฟฟ้าฯ) (อ่าน 41) 24 ม.ค. 66
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ IP (รายวิชาสังคมฯ) (อ่าน 63) 19 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 69) 12 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ GENERAL SCIENCE & STEM และจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 83) 06 ม.ค. 66
The Recruitment of a Social Studies Teacher (อ่าน 84) 05 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 101) 28 ธ.ค. 65
ร่างประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ GENERAL SCIENCE & STEM และจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 98) 27 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างสังคมฯ) (อ่าน 108) 27 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างสังคมฯ) (อ่าน 113) 23 ธ.ค. 65
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 95) 20 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไทย สังคม ภาษาอังกฤษ และ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าฯ) (อ่าน 209) 15 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างภาษาอังกฟษ) (อ่าน 106) 15 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างสังคม, ภาษาไทย) (อ่าน 101) 15 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ) (อ่าน 111) 09 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสังคมฯ และ ภาษาไทย) (อ่าน 115) 07 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (จนท.วิชาการ และ ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ) (อ่าน 175) 30 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 137) 30 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างภาษาไทย, ครูจ้างสังคมฯ, คนสวน) (อ่าน 245) 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 175) 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 385) 08 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 324) 01 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 383) 19 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 297) 11 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 312) 05 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) (อ่าน 390) 05 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 362) 05 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 339) 30 ก.ย. 65
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ยกกำลังสองและห้องเรียน ICT1 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 246) 30 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 269) 28 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) (อ่าน 254) 27 ก.ย. 65
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 220) 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 204) 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 215) 22 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 203) 21 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง งานจ้างทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 243) 16 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) (อ่าน 266) 13 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 313) 29 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 323) 22 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 312) 19 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 450) 18 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 328) 18 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) (อ่าน 316) 15 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 372) 02 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ (สอนรายวิชาคณิตศาสตร์) (อ่าน 365) 27 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ( เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพ, นักการภารโรงหญิง และ คนสวน – ช่างไฟฟ้า ) (อ่าน 368) 26 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างชาติ (สอนรายวิชาคณิตศาสตร์) (อ่าน 261) 25 ก.ค. 65
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 241) 20 ก.ค. 65