ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 22) 31 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจการนักเรียน (อ่าน 58) 26 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจการนักเรียน (อ่าน 40) 24 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 55) 22 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาเคมี) (อ่าน 55) 22 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 176) 12 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 190) 08 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาเคมี) (อ่าน 105) 08 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อประกอบการศูนย์ให้บริการล้างภาชนะและอุปกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 237) 28 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 162) 28 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนรายวิชาญี่ปุ่น (อ่าน 148) 27 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตรจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงิน, จนท.พัสดุ, คนสวน-ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 131) 27 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน (อ่าน 117) 27 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 146) 26 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการศูนย์ให้บริการล้างภาชนะและอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 101) 26 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน (อ่าน 100) 26 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตรจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงิน, จนท.พัสดุ, คนสวน-ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 95) 25 เม.ย. 66
The Recruitment of Foreign Teachers (Chemistry teacher) (อ่าน 89) 25 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน (อ่าน 87) 24 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 140) 12 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ และพื้นที่ภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 140) 11 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 159) 10 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 199) 10 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงิน, จนท.พัสดุ, คนสวน-ช่างไฟฟ้า) (อ่าน 172) 10 เม.ย. 66
The Recruitment of Foreign Teachers (Mathematics teacher) (อ่าน 154) 05 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 313) 31 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่เพื่อประกอบการศูนย์ให้บริการล้างภาชนะและอุปกรณ์ (อ่าน 166) 31 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (คณิต, เคมี, สังคมฯ) (อ่าน 150) 31 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวจีน) (อ่าน 135) 31 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ และพื้นที่ภายในโรงเรียน (อ่าน 145) 30 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 147) 29 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวญี่ปุ่น) (อ่าน 150) 29 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) (อ่าน 145) 29 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การต่อสัญญาจ้าง อัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 164) 28 มี.ค. 66
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะ และยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 176) 24 มี.ค. 66
ร่างประกาศ เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 113) 24 มี.ค. 66
ร่างประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องน้ำ และพื้นที่ภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 114) 24 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวญี่ปุ่น) (อ่าน 110) 23 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวจีน) (อ่าน 113) 23 มี.ค. 66
The Recruitment of Foreign Teachers (Mathematics teacher ,Chemistry teacher and Social Studies teacher) (อ่าน 133) 21 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาเคมี) (อ่าน 180) 15 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวจีน) (อ่าน 230) 07 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (ชาวญี่ปุ่น) (อ่าน 210) 07 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องสำนักงาน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) (อ่าน 317) 15 ก.พ. 66
The Recruitment of Foreign Teachers (Social Studies Teacher and Chemistry teacher) (อ่าน 277) 15 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องสำนักงาน และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) (อ่าน 284) 09 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ GENERAL SCIENCE & STEM และจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง (อ่าน 245) 02 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน) (อ่าน 239) 02 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ งานการเงิน) (อ่าน 234) 30 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (รายวิชาสังคมศึกษา) (อ่าน 230) 27 ม.ค. 66