โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
78 ถนนรามคำแหง   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 023731473
กิจกรรมภายในโรงเรียน
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 1) 11 ธ.ค. 61
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 (อ่าน 1) 11 ธ.ค. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.2 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (อ่าน 1) 11 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 1) 11 ธ.ค. 61
"เบญจรงค์เกมส์ ครั้งที่ 35" กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 187) 02 ธ.ค. 61
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 3) 28 พ.ย. 61
กิจกรรมวันเอดส์โลก (อ่าน 4) 28 พ.ย. 61
การแข่งขันหุ่นยนต์และการตัดต่อภาพยนตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 สพม.2 ณ โรงเร (อ่าน 2) 19 พ.ย. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.1 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (อ่าน 2) 19 พ.ย. 61
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 (อ่าน 2) 19 พ.ย. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.3 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 2) 19 พ.ย. 61
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.4 (อ่าน 1) 07 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 3) 06 พ.ย. 61