กิจกรรมภายในโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64
กิจกรรมทดสอบความรู้ ป.4-6 (TUN Pre-test ม.1) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
ประชุมผู้ปกครอง ม.3 เพื่อชี้แจงเกณฑ์การรับนักเรียน ม.4/2564
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 64
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/63
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 64
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 63
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 63
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 62
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
การตรวจเยี่ยมการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
พิธีไหว้ครู
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
พิธีประดับพระเกี้ยว
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
ค่ายพัฒนาผู้นำ Young Leader Camp ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
วันกตัญญุตา "คุณย่าฉวี ทัศนปรีดา"
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 62
นิทรรศการโครงงานเพื่อชีวิตจิตสาธารณะ ครั้งที่ ๑๕
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 62