กิจกรรมภายในโรงเรียน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 62
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
การตรวจเยี่ยมการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
พิธีไหว้ครู
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
พิธีประดับพระเกี้ยว
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
ค่ายพัฒนาผู้นำ Young Leader Camp ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 62
วันกตัญญุตา "คุณย่าฉวี ทัศนปรีดา"
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 62
นิทรรศการโครงงานเพื่อชีวิตจิตสาธารณะ ครั้งที่ ๑๕
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 62
กิจกรรมวันครู พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 62
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.2 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 61
การแข่งขันกีฬาภายใน "เบญจรงค์เกมส์ ครั้งที่ 35"
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 61