ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครกิจกรรมทดสอบความรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM (Pre-test ม.1) ประจำปีการศึษ
            ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้จัดกิจกรรมทดสอบความรู้ Excellent Student Test : EST TRIAMNOM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (Pre-test ม.1) ปีการศึกษา 2562  เป็นโครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ ประเมินศักยภาพตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้ตรงตามความถนัดและความสนใจ

การรับสมัคร           รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

                               1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ

                                  1.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

                                  1.2 ห้องเรียนพิเศษ English Program

                                2. ประเภทห้องเรียนปกติ

กำหนดการรับสมัคร   รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

                                  เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันที่  5 , 8-10 , 29 - 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 1 มกราคม 2562
 
                                     สามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หรือดาวน์โหลด

                                   ใบสมัครได้ที่ www.tun.ac.th) 

ค่าสมัคร                     ประเภทละ 300 บาท

สถานที่รับสมัคร        อาคาร 1 ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 10327 ครั้ง