ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนปกติ ม.1  |  ห้องเรียนปกติ ม.4ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว
[ประเภทนักเรียนในเขตฯ และประเภทนักเรียนนอกเขตฯ


ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรองมารายงานตัว
[คลิก

++++++++++++++++++++++

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษลำดับสำรองไปรายงานตัว
[ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.4] [ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ม.4]


 
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์